Kloud Acc ได้เชื่อมโยงเอกสารต่าง ๆ จากระบบซื้อ ระบบขาย มาปรับปรุงยอดคงเหลือในคลังสินค้าให้โดยอัตโนมัติ โดยผู้ใช้งานไม่ต้องป้อนข้อมูลใหม่ให้เสียเวลา รวดเร็วและถูกต้อง รองรับการทำงานแบบสต๊อกออนไลน์ได้ทันที ไม่ต้องรอสรุปยอด ช่วยให้เจ้าของกิจการหรือผู้บริหาร มองเห็นสต๊อกคงเหลือ และ วางแผนการจัดซื้อได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ธุรกิจของคุณทำงานได้อย่างคล่องตัว ไม่ติดขัด และ โปรแกรมยังคำนวณต้นทุนสินค้าขายให้อัตโนมัติโดยใช้วิธี FIFO ให้อีกด้วย

ระบบสต๊อกออนไลน์ ประกอบด้วย

  • ทะเบียนสินค้า
  • สินค้าคงเหลือ
  • ความเคลื่อนไหวสินค้า
  • รายงานสินค้าถึงจุดสั่งซื้อ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ
สมัครเพื่อทดลองใช้โปรแกรม โทร 081-296-9686, 02-416-5033 ต่อ 11