Kloud Acc ได้รับการพัฒนาโดย บริษัท ซีอาร์เค โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้า ในทุกสาขาธุรกิจ ตั้งแต่ระบบ ERP, MRP, ระบบควบคุมการผลิต, ระบบจัดซื้อ, ระบบขาย, ระบบสต๊อก, ที่ได้มาตรฐานแห่งหนึ่งของประเทศ จนเป็นที่ยอมรับทั้งลูกค้าชาวไทยและ ชาวต่างประเทศฯลฯ

บริษัท ซีอาร์เค โซลูชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี 2555 จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย

เลขทะเบียนบริษัท  : 0105555049161

สถานที่ตั้ง 

เลขที่ 3 ซอยสุนทร 7 (ซ. เอกชัย 89/0)
ถ. เอกชัย บางบอน กรุงเทพฯ
10150

โทรศัพท์ : 02-416-5033, 02-416-5034
โทรสาร : 02-416-5034 ต่อ 18
e-Mail : info@crksolution.com

เวลาทำการ : จ-ศ  9.00 – 18.00 น.