Kloud Acc เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาสำหรับริษัทขนาดกลางและร้านค้าขนาดเล็ก โดยเน้นการทำงานไปที่ ระบบขาย ระบบจัดซื้อ ระบบสต๊อก บัญชีและการเงิน ครบถ้วนตามความต้องการพื้นฐานของทุกธุรกิจ : –

ฝ่ายขาย

 • ทะเบียนลูกค้า
 • ใบเสนอราคา
 • ใบสั่งขาย
 • ใบส่งสินค้า
 • ใบแจ้งหนี้
 • ใบลดหนี้

 

จัดซื้อ

 • ทะเบียนผู้จำหน่าย
 • ใบขอซื้อ
 • ใบสั่งซื้อ
 • ใบรับสินค้า
 • ใบแจ้งหนี้
 • ใบลดหนี้

 

คลังสินค้า

 • ทะเบียนสินค้า
 • บันทึกรับสินค้าเข้า
 • บันทึกเบิกสินค้าออก
 • สินค้าคงเหลือ
 • ความเคลื่อนไหวสินค้า

 

การเงินและบัญชี

 • ลูกหนี้ค้างรับ
 • รับชำระเงิน
 • เจ้าหนี้ค้างจ่าย
 • จ่ายชำระเงิน
 • สมุดรายวัน
 • รายงานด้านการบัญชีต่าง ๆ

และ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วย คุณสมบัติพิเศษ ดังนี้ : –

 1. รองรับการทำงานแบบหลายสาขา
 2. รองรับการตั้งราคาแบบหลายกลุ่ม
  • ราคาซื้อ
  • ราคาขาย
  • ราคาแยกภาษีฯ
  • ราคารวมภาษีฯ
 3. สามารถกำหนดกลุ่มบัญชีได้
 4. สามารถตั้งค่าเอกสาร ให้รองรับการทำงานได้หลากหลาย
  • ขายส่ง (ราคาไม่รวมภาษีฯ)
  • ขายปลีก (ราคารวมภาษีฯ)
  • ขายสินค้า โดยใช้ รหัสสินค้า
  • ขายสินค้า โดยใช้ บาร์โค๊ด
  • ขายสินค้า (มีช่องให้ป้อน รหัสสินค้า, บาร์โค๊ด)
  • ให้บริการ (ไม่มีช่องให้ป้อน รหัสสินค้า, บาร์โค๊ด)
 5. คำนวณต้นทุนขาย แม่นยำด้วยการตัดสต๊อกแบบ FIFO (เข้าก่อน-ออกก่อน)
 6. รายงานสินค้าคงเหลือแบบละเอียด แสดงต้นทุนของสินค้าแต่ละ Lot ที่ยังเหลืออยู่
 7. ป้องกันสินค้าขาดสต๊อก ด้วย รายงานสินค้าถึงจุดสั่งซื้อ
 8. ยืดหยุ่นสำหรับบัญชีขั้นสูง สามารถผูกเอกสารเข้ากับการบันทึกบัญชีแยกประเภทได้เอง
 9. การพิมพ์เอกสารต่าง ๆ ออกมาในรูปแบบ PDF สามารถนำไปส่งต่อ ผ่าน e-mail หรือ LINE ได้ทันที
 10. ระบบ Quick Search แสดงเอกสารล่าสุด ช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น
 11. ระบบ Home Search สามารถค้นหาข้อมูลใด ๆ ก็ได้ แสดงผลเหมือนกับ Google Search

 

 

ยังมีฟังก์ชั่นการทำงาน ที่ตอบสนองความต้องการทางด้านธุรกิจอีกมาก
สนใจทดลองใช้ Kloud Acc หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

รุ่งนภา : 086-564-0541, 02-416-5033
LINE : rung.crk
Mail : info@crksolution.com
บริษัท ซีอาร์เค โซลูชั่น จำกัด