การชำระเงิน

เมื่อลูกค้าตกลงสมัครใช้งาน Kloud ACC เรียบร้อย สามารถแจ้งชำระเงินได้ทันทีโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

รายละเอียดชื่อบัญชีธนาคารจะจัดส่งให้ลูกค้าเมื่อแจ้งยืนยันสมัครใช้งาน กับฝ่ายขาย ดังนี้

Sale  : 086-564-0541, 02-162-0886
LINE : rung.crk
Mail : info@crksolution.com
บริษัท ซีอาร์เค โซลูชั่น จำกัด