การเลือกบริการ

KLOUD SME
STARTUP
 1. พิมพ์เอกสาร
 2. จัดเก็บเอกสาร
 3. ใช้งานคนเดียว

ใบเสร็จฯ, ใบกำกับภาษี,
ใบแจ้งหนี้, ใบส่งสินค้า,
ใบวางบิล, ฯลฯ

149 บาท/เดือน
KLOUD ACC
 1. สต๊อกออนไลน์
 2. บัญชีออนไลน์
 3. แยกแผนก/ฝ่าย
 4. ใช้งานหลายคน
 5. จัดการสิทธิ์

ระบบซื้อ, ระบบขาย, ลูกหนี้, เจ้าหนี้
บิลซื้อ, บิลขาย, ฯลฯ

349 บาท/เดือน
ต่อ 1 User
KLOUD CUSTOMIZE
 1. เพิ่มเติมจาก Kloud Acc
 2. ไม่จำกัดผู้ใช้
 3. ไม่มีรายเดือน
 4. ติดตั้งใช้งานเฉพาะภายใน
เริ่มต้น 89,900 บาท **
BY ORDER
พัฒนาระบบตามความต้องการ

 • ERP
 • MRP
 • Payroll
 • Logistics
 • etc.
CALL

** ราคา Customize ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และ งานส่วนเพิ่มเติม
** Customize มี รับประกัน 1 ปี หลัง 1 ปี มีค่า M/A